Ψάχνουμε καινούργιο σπίτι!

Αυτά τα κουτάβια γεννήθηκαν τον Οκτώβριο 2017 και ήρθανε στο καταφύγιο τον Δεκέμβριο. Ψάχνουμε καλές θέσεις.

Για αυτούς τους 3 ψάχνουμε ακόμα καλές θέσεις:

Δεκ. 2017

 

Αυτά τα κουτάβια βρήκαμε νεογέννητα τον Ιούνιο του 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο μεταξύ βρήκαμε για όλα τα κουτάβια πολύ καλές θέσεις.