Ψάχνουμε καινούργιο σπίτι!

Αυτά τα κουτάβια γεννήθηκαν τον Οκτώβριο 2017 και ήρθανε στο καταφύγιο τον Δεκέμβριο. Ψάχνουμε καλές θέσεις.

 

Αυτά τα κουτάβια βρήκαμε νεογέννητα τον Ιούνιο του 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο μεταξύ βρήκαμε για όλα τα κουτάβια πολύ καλές θέσεις.