ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ - ΦΙΛΟΣΣ

 

και

 

Σύλλογος για την προώθηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Σερίφου

 

με έδρα στην Ελβετία

 

 

Σκόπιμα δεν δείχνουμε εικόνες του πόνου των ζώων σε αυτή την ιστοσελίδα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλές - ακόμη και σε έναν πανέμορφο τόπο, όπως το κυκλαδίτικο νησί Σέριφος.